Why Norrbotten?
News
About us
Contact
Event

Grupo Fertiberia planerar att utveckla den första storskaliga anläggningen för produktion av grön ammoniak och konstgödsel i Sverige

  • Med en investering på mer än 1 miljard euro planerar bolaget Grupo Fertiberia att vara i produktion år 2026 vilket kommer att generera mer än 2 000 arbetstillfällen under byggnationen och 500 när verksamheten är i drift. 
  • Sverige, som ett av få länder inom EU utan inhemsk produktion av konstgödsel, kan bli självförsörjande och en av de första exportörerna i världen av ammoniak och konstgödsel med låga koldioxidutsläpp.  

Grupo Fertiberia, ett spanskt företag tillika den största producenten av växtnäring på den iberiska halvön och i Frankrike, tar nu ett avgörande steg framåt för att leda omställningen för den europeiska konstgödselindustrin. Företaget har undertecknat ett “Memorandum of Understanding” med Region Norrbotten och Invest in Norrbotten, i syfte att främja och utveckla världens första anläggning för produktion av 100% grön ammoniak och konstgödsel. Ammoniak är en mångsidig produkt, lättare att transportera och lagra än vätgas. Ammoniak kan användas istället för gas inom energisektorn och för att minska utsläppen från sjöfarten.

Projektet innebär en investering på mer än 1 miljard euro och skulle kunna vara i produktion år 2026. Elektrolysanläggningen kommer endast att använda vatten och luft som insatsvaror och kommer att försörjas med förnyelsebar el, huvudsakligen från vindkraft och vattenkraft. Initiativet, känt som ”Green Wolverine”, bygger på Grupo Fertiberias ansträngningar för att minska koldioxidutsläppen i Spanien, samt på de exeptionella förutsättningar i Norrbotten, där 100% av elproduktionen redan kommer från förnyelsebara energikällor.

Det här projektet, som ser framemot att involvera fler industriella och finansiella partners, stärker Grupo Fertiberias ledarskap inom produktion av grön vätgas och ammoniak inom industrin. Grupo Fertiberia, i partnerskap med Iberdrola, lanserar den första anläggningen i industriell skala för produktion av grön ammoniak i Spanien. Under de kommande månaderna kommer en 20 MW elektrolysanläggning att tas i drift vid fabriken i Puertollano i Spanien, och år 2023 kommer ytterligare en som är 10 gånger kraftfullare (200 MW) att tas i drift vid anläggningen i Palos de la Frontera (Huelva). Grön vätgas är ett råmaterial som används för att producera grön ammoniak som i sin tur används för att producera konstgödsel och andra produkter, med låga koldioxidutsläpp. Utbyggnaden i Spanien kommer att genomföras i etapper tills den når totalt 800 MW elektrolyskapacitet till 2027 med en total investering på 1,8 miljarder euro.

Genom projektet Green Wolverine planeras en ny anläggning att etableras i Luleå-Boden regionen. Anläggningen blir innovativ i både dess design och utveckling, med mer än 600 MW elektrolysörer för produktion av vätgas, en anläggning för produktion av grön ammoniak som producerar 1500 ton/dag, och en årlig produktion av mer än en halv miljon ton konstgödsel och industriprodukter, utan koldioxidavtryck. Förutom den senaste elektrolystekniken kommer den nya anläggningen att utrustas med toppmoderna processer som uppfyller de högsta miljö- och säkerhetsstandarderna. Grupo Fertiberia kommer att integrera sin omfattande erfarenhet och kunskap inom drift och teknik i både design och drift av den nya anläggningen.

Investeringen, som kommer att skapa 2 000 arbetstillfällen under byggnationsfasen och ytterligare 500 kvalificerade arbetstillfällen när den tas i drift, bidrar till att ett nytt nav för grön ammoniak och konstgödsel skapas. Investeringen bidrar även till en ökad självförsörjningsgrad i Sverige och EU. Den gröna ammoniaken som produceras kommer dessutom att användas för att minska koldioxidutsläppen för andra strategiska sektorer, till exempel sjötransporter eller gruvindustrin, för att bara nämna två exempel.

– En investering av den här typen kommer att bidra med både arbetstillfällen och ökad produktion av mat. Och kanske än viktigare så leder det till att minska Sveriges klimatavtryck, säger Jan Larsson, vd på Business Sweden.

– Grupo Fertiberia hoppas kunna vara ledande i utvecklingen av framtidens hållbara växtnäring i Europa. För att kunna bli det krävs det att vi utvecklar konstgödsel baserat på grön energi och med en lokal produktion. Projektet i Norrbotten är ett nytt och avgörande steg mot vårt mål att producera konstgödsel utan utsläpp av koldioxid. Just nu arbetar vi med en detaljerad design och konstruktion av projektet samt söker partners som kan bidra till att detta projekt blir verklighet och därigenom avgörande för att stödja den ambition som Sverige visar när det gäller energiomställning och livsmedelsförsörjning, säger Javier Goñi, VD för Grupo Fertiberia. Idag har Sverige ingen egen produktion och importerar cirka 600 000 ton varje år.

Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten, som själv varit med och utvecklat vätgasteknologin lyfter fram vikten av ett sådant här projekt för Norrbotten.

– Green Wolverine kan förbättra vår regions långsiktiga konkurrenskraft genom diversifiering till tillväxtsektorer, som exempelvis grön ammoniak för energilagring, bränsle för sjöfarten eller som råvara för industrin, och med potential att skapa många nya arbetstillfällen och öppna upp för nya exportmarknader.

– Norra Sverige fortsätter att attrahera intresse från internationella investerare och att vi är glada över samarbetet med Fertiberia som är världsledande inom området, säger Lena Segerlund, VD för Invest in Norrbotten.

– Det här är ett oerhört spännande projekt för vårt företag som arbetar hårt för att bli ledande i Europa när det gäller hållbar växtnäring. Konstgödselindustrin är avgörande för att möta den nuvarande efterfrågan på livsmedelsproduktion för världens växande befolkning. På Grupo Fertiberia är vi engagerade i grön ammoniak som en grön råvara för våra hållbara konstgödselprodukter, energibärare och bränsle. Detta projekt kommer utan tvekan att bli ett globalt pionjärprojekt, i en region som har de unika förutsättningarna, med tanke på Sveriges ambition att leda övergången till en fossilfri ekonomi. Grupo Fertiberia minskar redan utsläppen från konstgödselindustrin och med detta projekt kompletterar vi våra redan pågående initiativ i Spanien och Portugal, avslutar Javier Goñi.

Kontakt:
Rocío Dominguez Ruiz De Castro, Head Of Communications Grupo Fertiberia
+34 682 79 69 67

Lena Segerlund, Vd Invest in Norrbotten
+46 70-358 99 33

Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten
+46 70-380 00 44

Klicka här för att ta del av Fertiberias pressmeddelande

Learn more about other fields