Strukturfondsprojektet Demo North

Världen står idag inför enorma utmaningar. Enligt FNs klimatpanel IPCC har vi endast 12 år på oss att uppnå de globala utsläppsmålen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Samtidigt visar forskning att ny teknik tar 20-30 år att utveckla och implementera. Demo- & testverksamheten i regionen har visat att det med rätt kompetens och erfarenhet, vilket regionen är ensam om att besitta, är möjligt att kommersialisera teknik långt snabbare än så. Detta tror vi är något som kommer bli helt avgörande för att klara klimatmålen. Då klimatsmarta lösningar är under enorm tidspress så skulle en utökning av demo- & testverksamheten ge regionen möjlighet att bli ett ledande område för utveckling av klimatsmarta lösningar. Detta skulle gynna både klimatet så väl som regionen.

Den bredd av testområden, unika fördelar kopplat till vår gröna hållbara energi, stora markområden i kombination med den starka kompetens som finns i Norrbotten behöver marknadsföras än mer. Strukturfondsprojektet Demo North syftar till att öka antalet internationella investeringar och etableringar så väl som antalet internationella affärer för Norrbottens små- och medelstora företag inom test- och demomiljöerna

Hur kan vi hjälpa dig som test och demo-företag?

Det råder hård konkurrens om investerare på den internationella marknaden. Genom att delta i projektet kan du som test och demoföretag i Norrbotten få hjälp av erfarna affärsutvecklare och formgivare att ta fram ett internationellt konkurrenskraftigt investeringsprospekt. Därefter bidrar vi på Invest in Norrbotten med vårt internationella nätverk för att hitta rätt partner och/eller samarbeten för dig och ditt förtag. Projektet vänder sig till små- medelstora företag som verkar inom test och demobranschen.

Kontakt