Fler internationella affärer till Norrbotten

Invest in Norrbotten driver sedan 1 januari 2016 ett strukturfondsprojekt med titeln ”Fler internationella affärer till Norrbotten”.

Projektets aktiviteter pågår fram till och med 31 dec 2018. Projektets övergripande mål är att bidra till en ökad internationell affärsförmåga hos SMF i regionen via investeringsfrämjande arbete i en global konkurrens.

Huvudsakliga aktiviteter är att ge företag/platser möjlighet att utveckla och paketera sina behov till relevanta affärserbjudanden, samt att verka för fler klustersamarbeten i befintliga och nya affärsområden.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Längmanska företagarfonden, Gällivare kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun, Boden Utveckling AB, Luleå Näringsliv AB, Strukturum i Jokkmokk AB samt Invest in Norrbotten.

Av stor betydelse för projektets framgång är de olika specialisttjänster som projektet upphandlar för insatser i företrädesvis små och medelstora företag. Specialisttjänster, vilka riktade mot specifikt utvalda bolag, innehåller moment som:

  • analys och identifiering av bolagets förutsättningar för internationella affärspartnerskap
  • identifiering av specifika kundkrav
  • paketering av bolagets affärsmöjlighet för sök av internationella partners – framtagande av prospekt och informationsmemorandum
  • medverkan i matchmakingprocesser med tänkbara internationella partners
  • besvarande av offerter eller RFI (Request for information) gällande internationellt partnerskap
  • skapandet av förutsättningar att för bolag och affärskluster kunna bygga affärsallianser och affärsmodeller vilka attraherar internationella investerare.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Lena Segerlund

lena@investinnorrbotten.se

+46 (0)70 358 99 33

 

Natalie Sidén

natalie@investinnorrbotten.se

+46 (0)72 566 56 60

 

medfinansiärer_fia

 

EUlogo_c_RGB